Links naar onze partners

 


De opheffing van het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen en de overgang van haar taken naar andere diensten is afgerond. Met het oog op een slankere overheid heeft de Vlaamse Regering in het regeerakkoord 2019-2024 beslist om het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen stop te zetten en vanaf 1 januari 2021 haar diensten over te hevelen naar andere organisaties zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft. De ondernemerschapsopleidingen werden geïntegreerd bij VLAIO, de werkplekcomponent van duaal leren en andere alternerende opleidingen gaan naar WSE en de leertijd gaat de VDAB.

Het VLAIO Netwerk zal als regisseur ondernemerschapstrajecten en bijscholingen voor ondernemers in de markt blijven zetten en beheersovereenkomsten met de Syntra-vzw's afsluiten. Met de integratie van de ondernemerschapsopleidingen in VLAIO wordt de oorspronkelijke band hersteld die er was met het vroegere Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen op vlak van ondernemersopleiding en begeleiding.

 

De VGC is in Brussel als inrichtende macht bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden (welzijn en gezondheid) aangelegenheden.

De VGC investeerde in de uitbreiding van de campus Tour & Taxis. Dat investeringsproject leverde zes nieuwe klaslokalen en vier extra ateliers op. Dat moet SYNTRA Brussel de mogelijkheid bieden om de capaciteit van het opleidingsaanbod uit te breiden en om het aanbod te diversifiëren en te ‘verbrusselen’.
Om de ‘leertijd’ te kunnen uitbouwen is een voltijdse leertijdverantwoordelijke actief. Die moet extra aandacht hebben voor communicatie, netwerking en de begeleiding van de leerjongeren.

 

Geef een nieuwe dimensie aan uw projecten en maak gebruik van de steunmatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor meer informatie over premies en subsidies voor ondernemers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gelieve door te klikken naar Brussel Economie en Werkgelegenheid.

 

SYNTRA Brussel werkt regelmatig samen met de VDAB in het kader van verschillende projecten. Zo hebben SYNTRA BRussel en de VDAB de handen in elkaar geslagen om met succes de opleiding Elektrotechnisch Installateur in duaal leren aan te bieden.

De VDAB biedt ook gratis begeleiding aan bij het opstarten van een eigen zaak.

 

Als openbare tewerkstellingsdienst, die zich bewust is van de essentiële rol die tewerkstelling binnen de economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de sociale samenhang heeft, is het zijn ambitie om, samen met zijn partners, oplossingen te leveren voor een kwaliteitsvolle tewerkstelling voor iedereen.

 

Als anderstalige cursisten hulp nodig hebben met taal, dan krijgen ze gratis ondersteuning door de Taal- en Leercoach. Bij inschrijving krijgen anderstalige cursisten aangepast advies over de opleidingen die ze kunnen volgen. Bovendien werkt SYNTRA Brussel nauw samen met het Huis van het Nederlands Brussel. Is het nodig om eerst nog lessen Nederlands te volgen, dan helpt het Huis je verder.

 

Tracé Brussel vzw is een Nederlandstalige Brusselse organisatie die volop inzet om de werkloosheid in onze hoofdstad aan te pakken. Dat doet ze door ruim te denken én te werken. Haar missie? De positie op de arbeidsmarkt versterken van alle werkzoekenden, zeker van kwetsbare groepen, en hun inschakeling bevorderen. Samen met een netwerk van partners, zoals SYNTRA Brussel, ontwikkelt Tracé Brussel innovatieve wegen naar opleiding, werk en een solidaire economie. 

Tracé Brussel vzw wordt ondersteund door Actiris, VDAB, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en lokale Brusselse overheden.

 

Achter de naam ‘UNIZO’ gaan ruim 85.000 ondernemers en heel wat gemotiveerde medewerkers schuil. Stuk voor stuk ten dienste van ondernemers en het ondernemerschap. Ondernemers kunnen altijd bij UNIZO terecht of u nu zelfstandige, vrije beroeper of een KMO bedrijfsleider bent. Als grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen en Brussel springen ze in de bres waar nodig. 

 

ELOYA verenigt niet minder dan 1.600 professionelen die in de Belgische elektrotechnische sector actief zijn, hetgeen haar een doorslaggevende stem verleent bij het nemen van beslissingen betreffende deze sector. Sedert meer dan 80 jaar, dankzij haar activiteiten en realisaties, geeft ELOYA werkelijk meerwaarde aan het beroep, en verdedigt ze hardnekkig de algemene belangen van alle ELEKTRICIENS en deze van haar leden in het bijzonder.

 

SYNTRA Brussel is geregistreerd als opleidingscentrum voor het gebruik van de KMO-portefeuille. Heb je twijfels of je in aanmerking komt voor de korting of hoe je je aanvraag moet doen? Bekijk dan dit filmpje:

 

EFP is de Franstalige tegenhanger van SYNTRA Brussel. Ben je op zoek naar een praktijkgerichte beroepsopleiding, maar in het Frans? Dan ben je bij EFP aan het correcte adres.

SYNTRA Brussel en EFP moedigen hun cursisten aan om een korte opleiding in de andere taal te volgen, dit door een beperkt gezamenlijk aanbod aan te bieden.