User experience designer (avond)

Opleiding van 1.5 jaar


Deze opleiding duurt anderhalf schooljaar, je hebt les op maandagavond van 18u30 tot 22u00.

Omschrijving

Als UX designer of user experience designer verbeter je de gebruikerservaring op vlak van websites, softwareprogramma’s, apps en games. Daarbij heb je niet enkel aandacht voor de vormgeving, maar ook voor de interactie tussen de gebruiker en de website. Wat wil de gebruiker te weten komen of welke actie wil hij ondernemen? Je bepaalt welke call-to-actions er nodig zijn om hier een antwoord op te bieden. Zo verleid je de gebruiker om bepaalde acties uit te voeren en stem je het doel van de website en de behoeften van de gebruiker zo goed mogelijk op elkaar af.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Na het volgen van deze opleiding kan je gebruikerservaringen, -wensen en -knelpunten op verschillende manieren analyseren waardoor je concrete concepten en prototypes kan uitwerken binnen een co-creatiemodel. Je kan developers en visual designers het nodige materiaal aanleveren en een onderbouwde ondersteuning geven zodat zij succesvolle digitale producten kunnen creëren met een optimale gebruikerservaring.

Programma

Module: inleiding in user experience design

- Wat is en wat doet user experience design?

 • Geschiedenis van interface ontwerp: het vakgebied in beweging
 • Nieuwe trends in interface ontwerp op web en mobile
 • UX-jargon en begrippenkader

- Integratie van UX in digitale marketing

- User stories en persona's: de gebruikerservaring voorop

 • Psychologie en design
 • Visuele hiërarchie
 • Websites en apps binnen een digitale strategie
 • De toenemende rol van de copywriter en digitale content

- UX versus media en technologie

 • Kenmerken van hedendaagse kwalitatieve interfaces
 • Good en bad practices van interface ontwerpen van websites en webtoepassingen
 • Veel gemaakte fouten voor mobiel design

- De expertise van een UX designer

 • Ontwikkelingstraject van een website of webtoepassing
 • Taken, expertise en tools van een UX designer

- Succesvol verkopen van customer experience

 • Wie zijn klanten en hoe verkoop ik UX?
 • Expertnetwerken, communities en marketingkanalen

- Mijn competentieplan (coaching)

 • Bespreking van de examenresultaten en het persoonlijk competentierapport

 

Module: usability en user centered design

- Gebruikersonderzoek en analyse

 • Onderzoeksvormen en criteria
 • Karakteristieken, profielen en personas
 • Customer journey mapping
 • Opstellen van een value proposition en lean canvas
 • Definieren van een service concept
 • Usability testing
 • Webanalytics
 • Accessibility
 • Usability-regels
 • User insights gathering
 • Diepte-interviews
 • User focusgroepen
 • Online bevraging
 • Gebruikersanalyse
 • Takenanalyse
 • Content-audit
 • Gebruikers- en toptaken
 • Verbeter- en analyserapporten

- Conceptontwerp en prototyping

 • User-centered designproces
 • Strategie en doelstellingen
 • Definiëren van het UX concept
 • Conceptueel en mentaal modelleren
 • Functionele eisen
 • Informatie- en interactiemodellen
 • Product/project objectives
 • User needs
 • Requirements trade-off
 • Content requirements
 • Interaction design
 • Moodboards
 • Storyboards
 • Wireframing
 • Card sorting
 • UX-design tools: actuele werkmiddelen, evoluties en trends

- Interfacedesign en testing

 • Information design
 • Schrijven voor het web
 • Interactief prototype
 • Agile versus Waterfall
 • Interface design
 • Navigation design
 • Sensory design
 • Usability testing en evaluatie
 • A/B-testen
 • Stakeholderinterviews en -analyse
 • Expertreview

Module: co-creatie

- UX binnen een co-creatiemodel

 • De traditionele UX aanpak versus value co-creation
 • Engagementen van gebruikers en stakeholders opbouwen
 • Voordelen en valkuilen van een co-creatiemix

- Een co-creatieproject opstarten voor UX

 • Wie co-creeert mijn project?
 • Probleem en context schetsen met business stakeholders
 • Scripts en targets bepalen voor klantenbetrokkenheid
 • Waardevolle co-creatiemomenten creëren met gebruikersgroepen
 • Een projectplan en timing opstellen
 • Bespreking van beschikbare of eigen bedrijfsprojecten
 • Doelstellingen en verwachtingen van het eindwerk

 

Module Eindproef: co-creatie van een mobiel ontwerpprototype

 

- Mijn projectplan (coaching)

- Gebruikersonderzoek en analyse (project)

- Conceptontwerp en prototyping (project)

- Interfacedesign en testing (project)

 

Voor wie is deze opleiding bestemd

Personen die als zelfstandige UX-designer coach of consultant wensen op te treden.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Docent

Je docent is Peter Gevaerts https://www.linkedin.com/in/petergevaerts/

"Alle bedrijven worden geconfronteerd met de uitdagingen van digitale transformatie, men komt in een fase van digital first. Deze digitale oplossingen moeten gedragen worden door de gebruikers. Daarom worden nu heel wat UX-designers gezocht om de user experience reflectie te incorporeren in een bedrijf."

Bijkomende info

Kortingen voor Brusselse KMO's via irisnet.be of voor Vlaamse KMO's via vlaio.be. Deze opleiding komt ook in aanmerking voor opleidingscheques.