E-learning expert

Opleiding van 1 jaar


Omschrijving

Organisaties moeten zichzelf continu heruitvinden om zich aan te passen aan een steeds veranderende context. Flexibel leren helpt om medewerkers snel bij te scholen of om te scholen. Aangezien continu leren een vereiste geworden is voor een succesvolle onderneming, is er een groeiende vraag naar ondersteuning bij het opzetten van een vernieuwde leercultuur, het ontwerpen van efficiënte digitale en blended leertrajecten, en het ontwikkelen van digitale leeractiviteiten. In deze opleiding leer je de knepen van het digitaal leren.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Na het volgen van het volledige traject en een positieve beoordeling van jouw projectwerk, ben je in staat om als zelfstandig ondernemer organisaties te ondersteunen op vlak van digitaal leren, of kan je als medewerker/zaakvoerder digitaal leren een prominentere plaats geven binnen jouw eigen organisatie.

Programma

Het traject bestaat uit 3 modules:

1. Digitale leeractiviteiten ontwikkelen (Campus Gent)

In deze module leer je de technische termen en standaarden kennen die aan de basis liggen van digitaal leren. Je leert de didactische principes waarmee je rekening moet houden om ervoor te zorgen dat een optimaal leerresultaat wordt bereikt. En uiteraard komen er verschillende tools aan bod waarmee je jouw eerste digitale leeractiviteiten kan ontwikkelen en uitrollen via een digitaal leerplatform.

Deze module wordt aangevuld met een aantal korte sessies waarin je je verder kan verdiepen in geavanceerdere tools zoals Articulate Storyline of specifieke toepassingen zoals het maken van instructie-video’s. Voor deze modules kan je een vrijstelling bekomen op basis van ervaring of een eerder gevolgde opleiding.

2. Blended leertrajecten ontwerpen (Campus Tour&Taxis)

In deze module leer je hoe je een volledig blended leertraject kan ontwerpen, rekening houdend met de doelgroep en de vooropgestelde leeruitkomst. Via verschillende methodieken leer je de meest optimale werkvormen selecteren om jouw leertraject vorm te geven. Je leert hoe je de leerder optimaal kan ondersteunen om de leerdoelen te behalen, en hoe je die leerdoelen kan evalueren.

3. Digitale leercultuur en -strategie (Campus Tour&Taxis)

In deze module leer je hoe je een klassieke leercultuur in een organisatie kan omvormen tot een leercultuur die medewerkers in een organisatie toelaat om zich continu bij te scholen of om te scholen door het implementeren van digitale leeroplossingen. Je leert trends en ontwikkelingen in leren kritisch te bekijken en op waarde te schatten. Je krijgt een overzicht van leerplatformen waarmee je een onderbouwde keuze kan maken voor het selecteren van een leerplatform volgens de noden van een organisatie.

Aanpak

Tijdens elke module word je begeleid door de docenten om de verworven competenties om te zetten in een effectief leertraject, gaande van een beredeneerde leerstrategie tot het ontwikkelen van enkele digitale leeractiviteiten.

Het volledige traject neemt 142 uren in beslag en bestaat uit 32 sessies waarvan ongeveer twee derden op de campus doorgaan, de resterende sessies volg je van thuis uit via virtual classroom. Een deel van de inhoud neem je zelfstandig online door via een aantal digitale leermodules op het online leerplatform. Tijdens de klassikale sessies gaan we zoveel mogelijk aan de slag met concrete opdrachten of jouw projectwerk, begeleid door de docent.

Naast de geplande sessies verwachten we dat je 1 à 2 uur per week extra kan besteden aan het afwerken van opdrachten of het doornemen van online inhoud.

Voor wie is deze opleiding bestemd

  • Iedereen die vanuit zijn ervaring met opleidingen een stap verder wil gaan en meer wil inzetten op online en blended leren.
  • Learning & Development professionals die zowel strategisch als praktisch willen meedenken over het uitrollen van digitale leeroplossingen in hun organisatie.
  • Trainers die klassikale opleidingen geven bij organisaties of in opleidingscentra, en die (een deel van) hun opleidingssessies online willen aanbieden.
  • Trainers of opleidingsverantwoordelijken die opleidingstrajecten klassikaal verzorgen, maar deze willen omzetten naar blended trajecten.

Toelatingsvoorwaarden

    · Je hebt al expertise opgebouwd met opleidingen binnen een onderwijsinstelling of trainingen binnen de HR-afdeling van een organisatie, en je hebt interesse in digitaal leren.
    · Je hebt reeds een pedagogisch-didactische achtergrond en wil je bijscholen op vlak van digitaal leren.

EN

    · Je hebt minimaal interesse in digitale didactiek en tools, en beschikt over de nodige digitale basiscompetenties.