Data-analist (avond)

Opleiding van 1 jaar

Prijs € 765.00 (incl. BTW)

Start: dinsdag, 24 september 2024, Campus Tour & Taxis

Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingscheques. Meer info


Omschrijving

Bedrijven beschikken over heel veel intern gestructureerde data. Denk bv. aan financiële gegevens, producten, diensten, klantengegevens, prospecten, interne kennis, gebruikersinformatie, … die in databases aanwezig zijn. Om voeling met de markt, met hun consument of met hun klanten te behouden, is het voor bedrijven noodzakelijk om ook strategisch externe informatie te capteren en vervolgens binnen hun bedrijfsdatabase-systemen als gestructureerde data te registreren.

De kunst om al deze interne en externe databronnen om te zetten naar informatie die strategisch bruikbaar is, vormt de hoeksteen van de huidige en toekomstige bedrijfsvoering. De CIO (chief information officer) op managementniveau, geflankeerd door een data-analist, zijn de twee sleutelfiguren om het toekomstig succes van nieuwe producten en diensten op een objectief onderbouwde en systematische wijze te helpen realiseren. De snelheid en nauwkeurigheid waarmee nieuwe of aangepaste producten of diensten in de markt worden gezet blijken een duurzame succesfactor te zijn.

De data-analist zet data om naar informatie, in nauwe samenwerking met de CIO. Vervolgens kan die informatie opnieuw geanalyseerd en geïnterpreteerd worden door het managementteam. De CIO is verantwoordelijk voor de juiste duiding en context van cijfers en alle gepresenteerde informatie uit bedrijfsdatabases.

De data-analist moet vaardig zijn in het begrijpen en analyseren van grote stromen gegevens zoals financiële cijfers, groeicijfers, producteigenschappen, onderzoeksresultaten, tendenzen etc. Hij kan deze gegevens overzichtelijk, helder en snel aan belanghebbenden presenteren. Hij maakt daarbij de brug tussen IT (data in databanken, het technische luik) en business (de juiste cijfers in mooie grafieken, gekoppeld aan de KPI's, het strategische luik).

De data-analist analyseert en verwerkt gegevens, maar is niet verantwoordelijk voor deze informatie. De eindverantwoordelijkheid en accuraatheid van de data, de methodes en de juiste duiding van de begrippen rond de data, ligt bij de CIO. De data-analist speelt echter een zeer belangrijke ondersteunende functie. Thans worden niet zelden de jobrol van CIO en data-analist door één persoon gerealiseerd.

Programma

Module 1: data structuur en data modeling (36u)

 • beroep van data-analist: jobrollen, verantwoordelijkheden en toepassingsmogelijkheden
 • herkennen van behoeftes en belangen van verschillende bedrijfsafdelingen
 • GDPR
 • (enhanced) entity relationship diagram (ERD en EERD)
 • data modeling
  • ontwerpen en aanmaken van tabellen
  • werken met datatypes
  • relaties, indexen en unieke ID
  • ontwerpen: normalisatieniveaus
  • aanmaken van tabellen
 • datanormalisatie
 • datakwaliteit
 • data WareHouse (DWH) en business intelligence volgens Kimball en Inmon
 • toepassen van ETL (extract, transfer, load) en ECTL (extract, clean, transfer, load)
 • beroepservaringen en korte praktijkoefeningen

Module 2: data-management (60u)

 • inleiding en definities: wat is een databank, data, soorten datatypes, …
 • SQL:
  • select Query
  • joins
  • group by
  • subqueries
  • standaardfuncties
 • SQL Server:
  • SQL Server Management Studio software installeren en basisstructuur van de verschillende toepassingen
  • Leren bouwen van een etl stroom met SSIS
  • datasets in- en uitlezen, aanpassen
  • excel en CSV-bestanden importeren
  • datamanipulatie
  • Analyse, datamining en cubes bouwen met SSAS
  • data analyse: klanten data omzetten in aanbeveling, market basket analysis, klanten clustering, predictive analytics...
  • Rapporten maken en publiceren met SSRS
  • creëren van rapporten d.m.v. filters, groeperingen en sorteren
  • data join en summary reports

Module 3: analyse en visualisatie (36u)

 • Power BI: Power pivot, Power Query, DAX, Power View…

2 gastcolleges omtrent nieuwe trends binnen datawarehousing en bezoek aan een congres.

Eindproef

In het tweede deel van de opleiding start je met de uitwerking van een geïntegreerde eindproef, waarin de je laat zien dat je de inhouden kent en kan toepassen. De opdracht wordt in samenspraak met de docent vast gelegd. Op het einde van de opleiding presenteert elke cursist zijn eindwerk aan een vakjury.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Data-analisten zijn van nature wiskundig ingesteld, hebben een passie voor statistiek en gegevens. Onontbeerlijk zijn de analytische skills om complexe problemen op te lossen en de communicatieskills om de verkregen inzichten te presenteren. De doelgroep van deze opleiding zijn CIO's, IT-managers, business-analisten, ontwikkelaars, marketeers en DBA's die meer willen leren over data-analyse.

Er zijn geen strikte toelatingsvoorwaarden, behalve dat je minstens 18 jaar moet zijn of voldaan hebt aan de leerplicht, maar er wordt van uitgegaan dat:

 • cursisten een behoorlijke affiniteit hebben met wiskunde, logica en een beetje statistiek, hetgeen onontbeerlijk is voor het volgen van deze opleiding
 • cursisten over een goede kennis van MS Excel beschikken (regelmatige gebruiker). Omgaan met SAS en Power BI wordt in de opleiding aangeleerd.
 • cursisten een functionele kennis van het Engels hebben

Je bent minimum 18 jaar of wordt 18 jaar in het jaar dat de cursus van start gaat.

Bijkomende info

Je brengt zelf een laptop mee naar de lessen. De minimum vereiste hardwareconfiguratie van jouw laptop zijn de volgende: 4GB RAM-geheugen, 1GB vrije HDD ruimte, Windows 7 of hoger, x64-bit processor aanbevolen. Daarnaast is het noodzakelijk admin-rechten te hebben, zodat je bepaalde software kan installeren.

Indien je niet beschikt over een windows Laptop, kan je steeds windows gebruiken via een virtuele machine, hiervoor moet je minstens 100GB vrije HDD ruimte hebben!

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

Wat betekent dit?

Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.


Opleiding van 1 jaar

Prijs € 765.00 (incl. BTW)

Start: 24-09-2024, Campus Tour & Taxis

Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingscheques. Meer info