Winkelmedewerker Leerjobs

Winkelmedewerker Leerjobs

Opleiding van 1 sessie


Een winkelmedewerker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verschillende taken in de winkel, zoals het aanvullen van producten, het assisteren van klanten, en het zorgen voor een nette en georganiseerde winkelomgeving. Ze dragen bij aan de algehele efficiëntie en klanttevredenheid in de winkel.

Omschrijving

Het opleidingstraject Winkelmedewerker Leerjobs is een flexibel en praktijkgericht traject.Door de aangeleerde essentiële vaardigheden tijdens de opleiding toe te passen op de werkvloer vergroot deze opleiding de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Winkelmedewerker (beroepskwalificatie op niveau 3)

Mogelijkheid het traject te combineren met Winkelverkoper ((beroepskwalificatie op niveau 4)

Programma

Competenties uit de beroepskwalificatie 'Winkelmedewerker' waaronder:

- Professioneel omgaan met klanten

- Op de hoogte blijven van markt- en productevoluties

- Goederen en producten ontvangen en de levering controleren

- De afdelingen bevoorraden en de producten ordenen

- De voorraad opvolgen en tekorten vaststellen

- Producten en artikels voorbereiden (etiketteren, diefstalbeveiliging,...) en op een commerciële    

  manier presenteren

- Onderhouden van de verkoopruimte en producten in de afdeling

- Betalingen ontvangen en de kassa bedienen

- Professioneel omgaan met diefstal en diefstalpreventie

- Klachten van klanten professioneel en volgens bedrijfseigen procedures behandelen

Methodologie

Combinatie van campusleren en werkplekleren.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Jonge langdurig werkzoekenden.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Ongekwalificeerde werkzoekenden tussen 18 en 29 jaar.

Als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij VDAB.

Getuigschrift

Winkelmedewerker (beroepskwalificatie op niveau 3)