Beleggingsadviseur (avond)

Opleiding van 1 jaar


Deze opleiding gaat door op donderdagavond van 18u30 tot 22u op onze campus Tour&Taxis.

Omschrijving

Veel kandidaat-beleggers zijn vandaag niet (meer) in staat om zelf te bepalen welk product of soort product het beste is voor hen. Er bestaat namelijk een groot en divers aanbod aan beleggingsproducten, daarnaast is de economische realiteit continu in verandering en moet men rekening houden met inspelende markten.

Als beleggingsadviseur ben je in staat om de economische achtergrond en realiteit in te schatten en zelfs ook alle tendensen op de voet te volgen. Op basis van die achtergrond kan je een portefeuille van beleggingsproducten samenstellen voor je klant. Uiteraard zal je ook het risicoprofiel van je klant moeten kunnen inschatten.

Programma

Financiële economie (16u)

Economische activiteit

Tewerkstelling en werkloosheid

Prijsstabiliteit

Vastrentende beleggingen (24u)

Evaluatiecriteria van de beleggingen

De spaarrekening

Andere varianten van de spaarrekening

Kortlopende deposito's

Langlopende termijnrekening

Kasbons

Verzekeringsbons

Langetermijnsparen via een verzekering

Obligaties

Euro-obligaties

Niet -vastrentende beleggingen (44u)

Aandelen

Vastgoedcertificaten

Goud

Opties

Warrants

Converteerbare obligaties

Beleggingsfondsen

Tak 23 levensverzekeringen

Vermogensbeheer

Beleggingsstrategie

Praktische oefeningen en actualia

Beleggen in onroerend goed (4u)

Overzicht vastgoedmarkt

Bouwgronden en evolutie prijzen

Internet en beleggen (12u)

Zoeken op het internet

Portaalsites, sites gericht op fundamentele analyses

Sites gericht op technische analyse

Fiscaliteit en successie (16u)

Fiscaliteit van de beleggingen

Aangifte PB

Successie

Financiële doorlichting van de onderneming (8u)

Oefeningen en casestudy (8u)

Totaal: 132u

EINDPROEF

Voor wie is deze opleiding bestemd

  • Medewerkers uit het bank- en verzekeringswezen en zelfstandige tussenpersonen.
  • Personen met een sterke interesse voor beleggingen.

Voorkennis

Noties van het reilen en zeilen van de financiële wereld.

Docent

Je docent is Guido Saboo.

Bijkomende info

Lesdagen onder voorbehoud van wijzigingen

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het officiële getuigschrift erkend door de Vlaamse gemeenschap.

Het getuigschrift wordt enkel toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de examens van de verschillende vakken, een eindwerk of praktijkproef maken en dat met succes verdedigen voor een jury.