Medisch administratief bediende (voltijds)

Medisch secretaresse/secretariaat

Opleiding van 0.5 jaar


Omschrijving

Je bent graag onder de mensen en voelt je aangetrokken tot de medische sector? Dan is op een medisch secretariaat werken iets voor jou!

In deze intensieve, kortlopende opleiding krijg je een duidelijk zicht op de organisatie en werking van een medisch secretariaat. Samen met onze vakkundige docenten ontdek je de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam en de juiste medische terminologie. Niet enkel medische theorie komt aan bod, maar ook basis wetgeving en reglementering. Door het inoefenen van taal een sociale vaardigheden, leer je vlot communiceren met patiënten.

Dankzij je stage heb je meteen een sterke werkervaring.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Na deze opleiding kan je werken op een medisch secretariaat, dokterspraktijk, ziekenhuis, mutualiteit, gezondheidscentrum, medisch laboratorium of woon- en zorgcentrum. De optie Bedrijfsbeheer vormt een meerwaarde voor je getuigschrift.

Programma

 • Organisatie van een medisch secretariaat (44u)
 • Anatomie, fysiologie, pathologie en hygiëne (64 u)
 • Sociale vaardigheden, humane vorming en deontologie (24u)
 • Medische terminologie en instrumentarium (32 u)
 • Zakelijke taal: Nederlands, Frans & Engels (116u)
 • Informatica (48u) (E-learning met coaching)
 • RIZIV-reglementering, gezondheidszorg en medische registratie (32u)
 • Werkplekleren (160u)
 • Stage- en werkplekbegeleiding (6u)
 • EHBO

 

 • Eindwerk

Voor wie is deze opleiding bestemd

Deze opleiding is bestemd voor personen die sterke sociale vaardigheden hebben en op een medisch secretariaat willen werken.

Voorkennis

 • Basiskennis Frans
 • Een degelijke kennis van het Nederlands (zowel schriftelijk als mondeling) is vereist!
 • Kennis dactylo.
 • De kennis Nederlands en dactylo wordt getest bij aanvang van de opleiding

Bijkomende info

Lesdagen onder voorbehoud van wijzigingen.

Opgepast! De lessen gaan door gemiddeld 3 dagen per week van 9u tot 16u30.

Eindproef: eind april

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het officiële getuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Het getuigschrift wordt enkel toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de examens van de verschillende vakken,  een eindwerk maken en dat met succes verdedigen voor de jury.

Indien je de opleiding combineert met de opleiding Basiskennis Bedrijfsbeheer, ontvang je een diploma.