Galeriehouder (avond)

Opleiding van 2 jaren

Prijs € 542.00 (incl. BTW)

De vermelde prijs bij meerjarige opleidingen is de prijs voor het eerste jaar.

Start: maandag, 16 september 2024, Campus Tour & Taxis

Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingscheques. Meer info


De lessen vinden plaats op maandagavond van 18.30 tot 22 uur. Studiebezoeken (max. 2/jaar) hebben plaats op zaterdag of zondag. Lesdagen zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen.

Omschrijving

Als galeriehouder ben je de onmisbare schakel tussen kunstenaar en publiek. Je koopt, beheert en verkoopt kunst. Hiervoor organiseert de galeriehouder tentoonstellingen in zijn galerie. De uitbater dient goed op de hoogte te zijn van de kunstgeschiedenis, maar vooral ook van de moderne en hedendaagse ontwikkelingen of trends in de kunstwereld. In deze opleiding komen al deze facetten van het beroep uitgebreid aan bod.

Programma

De opleiding is opgebouwd in modules. Elke module is vrijstelbaar. En elke module eindigt met een examen. Na de hiernavolgende modules is er de eindproef.

 

Kunstgeschiedenis

Je leert de belangrijkste stijlen herkennen en situeren in tijd & ruimte. Aan de hand van beeldmateriaal bespreek je de voornaamste kunststromingen en kunstenaars.

Kunstactualiteit- Culturele tendensen in de 21ste eeuw

Hedendaagse kunst: de nadruk ligt op Belgische hedendaagse kunst, aansluitend op de internationale stromingen.  

Aan de hand van beeldmateriaal en studiebezoeken leer je de belangrijkste stromingen in hun context plaatsen, de typische stijlenmerken toelichten en kan je voorbeelden geven van de meeste markante/typische kunstenaars en meesterwerken. Je leert ook de correcte vakterminologie gebruiken.

Materialenkennis

Je verwerft inzicht  in de problematiek van het bewaren en tentoonstellen van kunstvoorwerpen. Je weet dat er een verschillende aanpak nodig is in het tentoonstellen van kunstvoorwerpen naargelang klimatologie en materialen.

Kunsthandel

Je weet welke plaats galerieën innemen in de kunstensector. Je kent de aan- en verkoopkanalen, de grote nationale en internationale galerieën en kunstbeurzen.

Je leert het verzekeren van de kunstwerken, de BTW en het kunstenaarsstatuut.

Je leert een globale visie/beleidsrichting ontwikkelen bij het uitbaten van je kunstgalerie. Je weet hoe promotie voeren, je te vermarkten, een naam te kiezen,... .

Het organiseren van tentoonstellingen

Een galerie uitbaten is altijd opnieuw een kleine tentoonstelling opzetten. Je leert het belang van een concept voor elke tentoonstelling, het realiseren van een tentoonstelling stap voor stap En hoe een vernissage te organiseren.

Inspiratie en netwerken

Je gaat netwerken en contacten uitbouwen, beurzen en tentoonstellingen bezoeken. En je krijgt lezingen van gastdocenten.

De eindproef is de deelname als galeriehouder in spe aan de kunstbeurs SYNTR'ART in Tour&Taxis.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Je bent minimum 18 jaar of wordt 18 jaar in het jaar dat de cursus van start gaat.

Je hebt een culturele en artistieke bagage. Je wil de zakelijke aspecten ervan kennen.

Voorkennis

Je hebt bij voorkeur een diploma Hoger Algemeen Secundair Onderwijs (kunstrichting) of je toont een duidelijke interesse in het kunstgebeuren.

Docent

Caroline Van Meerbeek (kunsthistorica), Peter Roelandts (kunsthistoricus), Paul Poelmans (C-APS, Contemporary Art Projects)

Bijkomende info

Indien je de opleiding combineert met de opleiding Basiskennis Bedrijfsbeheer, dan ontvang je een diploma.

Volg deze opleiding samen met Bedrijfsbeheer bij SYNTRA Brussel en geniet van een voordeeltarief!

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het officiële getuigschrift erkend door de Vlaamse gemeenschap.

Het getuigschrift wordt enkel toegekend aan deelnemers die slagen voor de examens van de verschillende modules en als eindproef met succes een mini-galerie voor minstens een dag opzetten.


Opleiding van 2 jaren

Prijs € 542.00 (incl. BTW)

De vermelde prijs bij meerjarige opleidingen is de prijs voor het eerste jaar.

Start: 16-09-2024, Campus Tour & Taxis

Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingscheques. Meer info