Renovatiecoördinator (avond)

Opleiding van 2 jaren

Prijs € 661.00 (incl. BTW)

De vermelde prijs bij meerjarige opleidingen is de prijs voor het eerste jaar.

Start: donderdag, 19 september 2024, Campus Tour & Taxis


De lessen gaan door op donderdagavond van 18u30 tot 22u00.

Een hele grote toekomst van de bouwsector ligt binnen de woningrenovatie!

Als renovatiecoördinator bent u de spilfiguur in een steeds evoluerende en betere gereguleerde markt. U bent het aanspreekpunt tussen klant en architect en u heeft een passie voor woningen en werkt graag concrete plannen uit.

Programma

Jaar 1: Module 1: Introductie tot renoveren (12 uren)

 • Wetgevend kader
 • Overheidsvisie
 • Ambities van het Renovatiepact
 • Huidige trends en toekomstige eisen (woningbeleid/betonstop/...)
 • Basisbegrippen in de bouwfysica
 • Starten als renovatiecoördinator
 • Kostenbesparend renoveren
 • Creatieve en moderne renovatiemethodes

Vrijstelling voor deze module is mogelijk. Dit hoort u voor de start van de module aan te vragen bij Syntra Brussel.

 

Jaar 1: Module 2: Bouwfysica (32 uren)

 • Warmteleer en warmtetransport
 • Vocht
 • Akoestiek en verlichting
 • Luchtdichtheid
 • EPB regelgeving
 • Examen

Vrijstelling voor deze module is mogelijk. Dit hoort u voor de start van de module aan te vragen bij Syntra Brussel.

Jaar 1: Module 3: Bouwtechnologie - constructies (40 uren)

 • Planlezen en lastenboek
 • Dakconstructies
 • Muren en gevels
 • Vloeren
 • Ondergrondse constructies
 • Examen

Jaar 1: Module 4: Bouwtechnologie - technieken (32 uren)

 • Centrale verwarmingssystemen
 • Systemen voor hernieuwbare energie
 • Impact van toepassingen op het gebouw
 • Ventilatie
 • Nieuwe technieken - technologie (domotica - draadloze systemen - verlichting)
 • Rationeel waterbeheer & Recuperatie regenwater
 • Elektrische installaties
 • Examen

 

Jaar 1: Module asbest - eenvoudige handelingen (8 uren)

 

Jaar 2: Module 5: Analyse en remediëring bestaande gebouwen - constructies (40 uren + 1 uur examen)

 • Het Belgisch woonpatrimonium
 • Historiek van de bestaande gebouwen
 • Eindwerkbegeleiding
 • Bedrijfsbezoek/infosessie
 • Bouwpathologie en bouwtechnische kennis
 • Analyse en remediëring bestaande gebouwen
 • Individuele begeleiding
 • Examen

 

Jaar 2: Module 6: Analyse en remediëring van bestaande gebouwen - technieken (32 uren + 1 uur examen)

 • Het Belgisch woonpatrimonium
 • Eindwerkbegeleiding
 • Analyse en remediëring bestaande gebouwen
 • Evolutie van de technieken
 • Individuele begeleiding
 • Examen

 

Jaar 2: Module 7: Toegepaste bedrijfsvoering (36 uren)

 • Inleiding monografie
 • Marketing en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Algemeen bedrijfskostenplan - Uurloonberekening
 • Wetgeving en administratieve formaliteiten
 • Overheidsopdrachten
 • Examen

 

Eindproef

Voor wie is deze opleiding bestemd

Toekomstige renovatie-adiseurs, bouwkundigen en iedereen met interesse in de woningmarkt en renovaties.

Je bent minimum 18 jaar of wordt 18 jaar in het jaar dat de cursus van start gaat.


Opleiding van 2 jaren

Prijs € 661.00 (incl. BTW)

De vermelde prijs bij meerjarige opleidingen is de prijs voor het eerste jaar.

Start: 19-09-2024, Campus Tour & Taxis