Erkende opleiding tot EPB verslaggever Vlaanderen (Dag) Online

Deze opleiding gaat ONLINE door op donderdag van 9:30 tot 17:00

Opleiding van 24 sessies

Prijs € 1500.00 (incl. BTW)

Start: donderdag, 20 januari 2022, Campus Tour & Taxis


Wie in Vlaanderen als EPB-verslaggever aan de slag wil, moet sinds januari 2015 een erkende opleiding volgen.

Deze opleiding geeft je de nodige basis om je voor te bereiden op het examen dat extern georganiseerd wordt.

Programma

 •     EPB-regelgeving en EPB-eisen in Vlaanderen (12 lesuren)
 •     EPB-berekeningstechniek (4 lesuren)
 •     Gebouwen: Geometrische kenmerken, bouwtechnieken en bouwfasering (12 lesuren)
 •     Netto-energiebehoefte van een gebouw: warmteverliezen en warmtewinsten (12 lesuren)
 •     Technische installaties in relatie tot het E-peil, met onderscheid tussen EPW en EPU (16 lesuren)
 •     Technische installaties in bestaande gebouwen in relatie tot de installatie-eisen bij renovatie (4 lesuren)
 •     Hygiënische ventilatie (8 lesuren)
 •     EPB-meetcodes en toepassingen, technische fiches, certificaten (8 lesuren)
 •     Interpretatie van de resultaten en communicatie binnen bouwteam (4 lesuren)
 •     Praktische oefeningen (16 lesuren)

Voor wie is deze opleiding bestemd

Architecten, ingenieurs, ... die zich als EPB-verslaggever voor het Vlaams gewest wensen te vestigen.

Toelatingsvoorwaarden

Om erkend te worden als EPB-verslaggever moet men beschikken over één van volgende diploma's of het equivalente masterdiploma met dezelfde titulatuur:

  · Architect, Master of Science in de architectuur of Master of Architecture
  · Burgerlijk ingenieur-architect of Master of Science in de ingenieurswetenschappen - architectuur
  · Burgerlijk ingenieur, Master of Science in de ingenieurswetenschappen of Master of Civil Engineering
  · Industrieel ingenieur of Master of Science in de industriële wetenschappen
  · Technisch ingenieur
  · Bio-ingenieur of Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen
  · Interieurarchitect of Master of Science in de interieurarchitectuur
  · Graduaat bouw
  · Bachelor bouw
  · Bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering
  · Architect-assistent of Bachelor in de toegepaste architectuur

  Syntra Brussel vraagt om bij de inschrijving een kopie van je diploma mee te geven, zodat wij kunnen controleren of je in aanmerking kan komen voor een erkenning als EPB-verslaggever.

  De opleiding volgen is voor iedereen mogelijk, maar zonder het geschikte diploma kan je geen officiële erkenning aanvragen bij Vlaams Energieagentschap.

  Bijkomende info

  http://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-voor-professionelen/hoe-word-ik-verslaggever

  Deze opleiding vereist veel studie en huiswerk buiten de lesuren.


  De lessen gaan door op donderdag (9.00 - 16.30) op de campus te Tour & Taxis.

  De 24 sessies worden over 12 lesdagen verdeeld. Er zijn 2 sessies op 1 dag (voor -en namiddag) ingepland.

  Getuigschrift

  Na het succesvol afronden van deze opleiding wordt een getuigschrift afgeleverd dat toegang verleent tot het centraal examen bij Syntra Brussel.

  Dit getuigschrift is een waardemeter of je, volgens Syntra, in staat bent om het examen met succes af te ronden.

  Het biedt echter geen enkele garantie op succes en Syntra is niet verantwoordelijk voor de uitslag van het examen.


  Opleiding van 24 sessies

  Prijs € 1500.00 (incl. BTW)

  Start: 20-01-2022, Campus Tour & Taxis