Erkende opleiding EPB-Verslaggever Vlaanderen (avond)

Opleiding van 24 sessies

Prijs € 1500.00 (incl. BTW)

Start: dinsdag, 14 september 2021, Campus Tour & Taxis

Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingscheques. Meer info


Sinds januari 2015 moet iemand die in Vlaanderen als EPB-verslaggever aan de slag wenst, een verplichte opleiding volgen.

Deze opleiding geeft u een voldoende basis om u voor te bereiden op het examen dat extern georganiseerd wordt.

Programma

 • EPB-regelgeving en EPB-eisen in Vlaanderen (12 lesuren)
 • EPB-berekeningstechniek (4 lesuren)
 • Gebouwen: Geometrische kenmerken, bouwtechnieken en bouwfasering (12 lesuren)
 • Netto-energiebehoefte van een gebouw: warmteverliezen en warmtewinsten (12 lesuren)
 • Technische installaties in relatie tot het E-peil, met onderscheid tussen EPW en EPU (16 lesuren)
 • Technische installaties in bestaande gebouwen in relatie tot de installatie-eisen bij renovatie (4 lesuren)
 • Hygiënische ventilatie (8 lesuren)
 • EPB-meetcodes en toepassingen, technische fiches, certificaten (8 lesuren)
 • Interpretatie van de resultaten en communicatie binnen bouwteam (4 lesuren)
 • Praktische oefeningen (16 lesuren)

Voor wie is deze opleiding bestemd

Ingenieurs, architecten, medewerkers studiebureaus, ...

Toelatingsvoorwaarden

Om erkend te worden als EPB-verslaggever moet men beschikken over één van volgende diploma's of het equivalente masterdiploma met dezelfde titulatuur:

 • Architect, Master of Science in de architectuur of Master of Architecture
 • Burgerlijk ingenieur-architect of Master of Science in de ingenieurswetenschappen - architectuur
 • Burgerlijk ingenieur, Master of Science in de ingenieurswetenschappen of Master of Civil Engineering
 • Industrieel ingenieur of Master of Science in de industriële wetenschappen
 • Technisch ingenieur
 • Bio-ingenieur of Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen
 • Interieurarchitect of Master of Science in de interieurarchitectuur
 • Graduaat bouw
 • Bachelor bouw
 • Bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering
 • Architect-assistent of Bachelor in de toegepaste architectuur

Om zekerheid te kunnen bieden dat u na het afronden van de opleiding en succesvol afleggen van het examen, vragen we u een kopie van uw diploma mee te geven bij inschrijving. Zo kunnen we zekerheid bieden of u in aanmerking komt voor uw erkenning bij VEA. Bij onduidelijkheid of onzekerheden kan u best ook altijd contact opnemen met VEA.

Bijkomende info

http://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-voor-professionelen/hoe-word-ik-verslaggever

Deze opleiding vereist veel studie en oefenen buiten de lesuren.


Opleiding van 24 sessies

Prijs € 1500.00 (incl. BTW)

Start: 14-09-2021, Campus Tour & Taxis

Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingscheques. Meer info