Bedrijfsbeheer (avond)

Opleiding van 33 sessies


Omschrijving

Je wil je getuigschrift Bedrijfsbeheer behalen en je vindt 1 keer les per week voldoende. Aan dit tempo heb je genoeg tijd om tijdens de opleiding aan je opdrachten te werken. In minder dan een jaar, haal je je getuigschrift Bedrijfsbeheer en kan je je eigen zaak starten.

Je heb een goede kennis van het Nederlands of het attest Nederlands richtgraad 3 behaald.

Programma

De opleiding Bedrijfsbeheer is de ideale start voor je ondernemersplannen. In de opleiding Bedrijfsbeheer krijg je een theoretische basis voor het opstarten en leiden van je eigen bedrijf. Je start ook met het maken van een praktisch businessplan of haalbaarheidsstudie. Je krijgt een introductie in boekhouden zodat je met kennis van zaken kan overleggen met je boekhouder. Daarna focus je op de zaak die je wilt opstarten en uitbouwen. Je werkt per module de haalbaarheidsstudie uit. Je zet zo realistische stappen die nodig zijn om je eigen zaak op te starten.

Na de opleiding heb je een goede basiskennis om te starten als ondernemer. Je hebt een concreet businessplan dat je kan gebruiken en waarmee je naar een financiële instelling kan stappen. Je kent je ondernemerscompetenties, je begrijpt de boekhouding en je kan perfect je eigen bedrijf leiden.

Boekhouding (24u)

 • Wetgeving, reglementering, inventaris
 • BTW
 • Boekhouden van aankoopverrichtingen
 • Boekhouden van verkoopverrichtingen
 • Boekhouden van financiële verrichtingen

 

Haalbaarheidsstudie:

Bouwsteen commercieel beleid (28u)

 • De ondernemer en zijn omgeving
 • Analyse van de marktvraag
 • Het eigen aanbod in de markt
 • Marktonderzoek en marktverkenning
 • Aankoop- en verkooptechnieken

Bouwsteen recht en wetgeving (28u)

 • Formaliteiten als startende zelfstandige
 • Samenleven met een partner en erfrecht
 • Bouwen, huren, kopen
 • Juridische vorm van een onderneming
 • Aansprakelijkheid
 • Wet op de handelspraktijken
 • Sociaal statuut

Bouwsteen financieel beleid (44)

 • Omzetprognose
 • Investeringsplan
 • Vaste en vlottende activa
 • Financieringsplan
 • De balans
 • Vaste en variabele kosten
 • Bedrijfseconomisch resultatenschema
 • Projectbeoordeling
 • Visie en strategie

     

Eindevaluatie : Eindproef

De lessen gaan door maandavond (Campus Tour & Taxis).

 

Voor wie is deze opleiding bestemd

Deze opleiding richt zich tot iedereen die een zaak wil opstarten of zich als zelfstandige wil vestigen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

 • Lesdagen onder voorbehoud van wijzigingen.
 • 2/3e aanwezigheid is vereist om aan de examens te kunnen deelnemen en om het getuigschrift te behalen.
 • Dit traject is 1x les per week en duurt een schooljaar.

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het officiële getuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Het getuigschrift wordt enkel toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de examens van de verschillende vakken, de haalbaarheidsstudie maken en die met succes verdedigen voor een jury.