Zelfstandig instructeur paardrijden (voltijds) campus Sint-Niklaas

Opleiding van 2 jaren

Prijs € 1300.00 (incl. BTW)

De vermelde prijs bij meerjarige opleidingen is de prijs voor het eerste jaar.

Start: maandag, 23 september 2019, Campus Sint-Niklaas


Als zelfstandig instructeur paardrijden begeleid en train je een ruim ruitercliënteel – van recreatie- tot wedstrijdruiter – en dit individueel of in groep. Het aanrijden van paarden of deze op wedstrijd uitbrengen, behoort eveneens tot je taak. Tijdens de praktijklessen wordt je eigen rijvaardigheid verder verfijnd onder begeleiding van ervaren docenten die zelf in de sport actief zijn. Ook wordt veel aandacht besteed aan de wijze waarop je verantwoord lesgeeft en traint. Verder komen theoretische inzichten aan bod over de manier waarop mens en paard leert en zich ontwikkelt.

Vanaf september 2018 gaat deze opleiding van start in een nieuw kleedje waarbij je 40% van de opleidingstijd doorbrengt in de campus en 60% op de werkplek. Ale doende leren dus!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

Na deze tweejarige opleiding kan je aan de slag als ruiter en/of lesgever - trainer.

Je eigen niveau van rijvaardigheid is daarbij belangrijk. Pas als je zelf regelmatig op wedstrijd goed presteert, zal men je ook als lesgever of trainer aanspreken.

Tijdens de opleiding wordt veel aandacht geschonken aan de wijze waarop jij lesgeeft of combinaties traint want zelf goed presteren biedt niet automatisch de garantie dat je deze vaardigheden ook correct kunt doorgeven.

Programma

 • Initiator VTS
 • Praktijk rijvaardigheid niveau 1 en 2
 • Praktijk lesgeven niveau 1 en 2
 • Basis omkadering en Stalmanagement niveau 1
 • Instructeur VTS
 • Omkadering en Stalmanagement niveau 2
 • Gevorderde methodiek africhting
 • Training en wedstrijdbegeleiding
 • Eindproef
 • Ondernemen

Voor meer informatie: https://www.syntra-mvl.be/opleiding/voltijdse-dagopleiding-zelfstandig-instructeur-paardrijden

Voor wie is deze opleiding bestemd

Deze opleiding richt zich tot elkeen die reeds over een meer dan behoorlijk rijvaardigheidsniveau in dressuur en/of springen beschikt. Bij voorkeur neem je binnen minstens één discipline al regelmatig deel aan officiële wedstrijden. Je kennis en kunde met anderen delen, spreekt je eveneens aan.

Toelatingsvoorwaarden

  · Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start
  · Slagen voor een rijvaardigheidsproef dressuur of springen

Bijkomende info

Om toegelaten te worden tot deze opleiding, moet je voorafgaandelijk je rijvaardigheidsniveau in de discipline dressuur OF springen bewijzen. Dit gebeurt door deel te nemen aan een oriënterende instapproef praktijk: cursisten met voorkeursdicipline dressuur, rijden een L-proef; cursisten met voorkeursdiscipline springen, krijgen een basisparcours 1,1 m voorgeschoteld. Aan de hand van deze instapproef worden onder andere zaken als zit en houding, inwerking, ruitergevoel - klassieke 'Horsemanship' in de breedts mogelijke betekenis van het woord dus - geëvalueerd. Aansluitend wordt onder de vorm van een intakegesprek de beroepsaspiratie verder bepsroken.

Bewust kiezen we ervoor dat - los van je voorkeursdiscipline - je aan alle praktijklessen van beide disciplines deelneemt omdat we willen bereiken dat elkeen na met succes te zijn afgestudeerd, in beide disciplines op professioneel niveau kan lesgeven/trainen.

Vanaf september 2018 wordt deze opleiding aangboden volgens de principes van een duale opleiding: slechts 40% van opleidingtijd breng je door in de campus. 60% van de opleidingstijd breng je door in een hippisch bedrijf waar je al doende het vak leert.

Heb jij school gelopen in de hippische secundaire scholen Torhout of Bilzen of kan je al een regelmatig wedstrijdpalmares op dat niveau aantonen, bestaat de kans om waar nodig vrijgesteld te worden van de praktijk instapproef. Het intakegesprek blijft dan wel noodzakelijk.

Ben je al in één der disciplines (dressuur of springen) op hoog wedstrijdniveau actief, bestaat zelfs de kans om vrijgesteld te worden van de praktijklessen rijden waardoor jouw opleidingstraject minder intensief kan verlopen en je alleen verplicht aanwezig moet zijn op de theoretische lessen én de praktijklessen lesgeven-trainen (9 'weken', verspreid over het cursusjaar) waarbij heel specifiek wordt gewerkt aan het leren lesgeven en trainen. Daarvoor moet minimaal aan volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Voor dressuur: minstens drie keer winstpunten hebben behaald op niveau Saint-Georges
 • Voor springen: minstens drie foutloze basisparcours 1,40m hebben afgelegd

Verdere algemene concrete info:

Om je te kunnen inschrijven in deze opleiding, dien je vooraf deel te nemen aan een praktische instapproef dressuur OF springen. Daardoor is online inschrijven niet mogelijk. Neem hiervoor contact op met de opleidingscoördinator Leentje Onderbeke ( leentje.onderbeke@syntra-mvl.be )

Getuigschrift

Naast het getuigschrift/diploma zelfstandig instructeur,verwerf je tevens de VTS-diploma's Initiator en Instructeur B.


Opleiding van 2 jaren

Prijs € 1300.00 (incl. BTW)

De vermelde prijs bij meerjarige opleidingen is de prijs voor het eerste jaar.

Start: 23-09-2019, Campus Sint-Niklaas