Gespecialiseerd voetverzorger (voltijds) Syntra Midden-Vlaanderen

Opleiding van 1 jaar

Prijs € 1295.00 (incl. BTW)

Start: maandag, 23 september 2019, Campus Gent

Start: maandag, 23 september 2019, Campus Asse


Een gespecialiseerd voetverzorger doet meer dan een basis voetverzorging. De gespecialiseerd voetverzorger staat in voor de preventie en verzorging van huid- en nagelaandoeningen alsook professionele adviesverlening over goede schoenen en voethygiëne. De gespecialiseerd voetverzorger maakt komaf met eeltpitten, eeltplekken, ingegroeide nagels, kalknagels, schimmelnagels, kloven en andere pijnlijke aandoeningen.

De nadruk ligt bij de gespecialiseerde voetverzorging op:

 • preventief: het voorkomen van voetaandoeningen
 • curatief: het niet-invasief behandelen van nagel - en huidaandoeningen van de voet
 • adviserend: betreffende  optimale hygiëne en voetcomfort.

De SYNTRA-campussen hebben een degelijk uitgerust voetverzorgingskabinet ter beschikking om de cursisten voldoende praktijkervaring te laten opdoen. Tijdens deze voltijdse dagopleiding van één jaar worden theorie en praktijk afwisselend aangereikt in het teken van een professionele beroepsopleiding. Daarenboven zijn de lesgevers gespecialiseerde voetverzorgers of paramedici met een jarenlange ervaring die je de fijne technieken van het vak zullen bijbrengen.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding

De cursist die slaagt voor het eindexamen ontvangt een getuigschrift of diploma Gespecialiseerde voetverzorger, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Je tewerkstellingsmogelijkheden zijn zeer ruim en je kan onder meer:

 • je eigen zaak starten als zelfstandige gespecialiseerde voetverzorger in hoofd- of bijberoep
 • als freelance medewerker of in dienst werken in een groepspraktijk samen met podologen, voetverzorgers, kinesisten, ...
 • in dienstverband of freelance werken in een ziekenhuis of RVT
 • als vertegenwoordiger werken voor een gespecialiseerd bedrijf
 • als verkoper / verkoopster werken in dienstverband in gespecialiseerde zaken die voetverzorgingsprodukten verkopen
 • als docent je kennis en ervaring delen in scholen en opleidingscentra
 • verder bijscholen en vervolmakingscursussen volgen bij SYNTRA Midden-Vlaanderen zoals diabetische voetzorg, voetverzorging bij reumapatiënten, fotopolimerisatie, ergonomie in de praktijk, kunstnagelstyling op tenen, ...  

Programma

DE OPLEIDING DUURT EEN JAAR. Lessen gaan door overdag. Gemiddeld 4 dagen les per week.

LEERINHOUD GESPECIALISEERD VOETVERZORGER

1. Verzorging uitvoeren

De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger biedt zowel een basis- als aanvullende nagel- en huidverzorging aan. Door middel van niet-invasieve snij- en freestechnieken probeert hij pijn en andere   ongemakken weg te nemen. Hiervoor moet hij de problemen herkennen, de juiste verzorgingsmethode kiezen en deze verzorging correct uitvoeren.

2. Verbanden en hulpstukken aanbrengen

De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger brengt eenvoudige wondverbanden, beschermende, drukvrijmakende en occlusieve verbanden aan. Hij hanteert ook andere hulpmiddelen, die hij eventueel op maat maakt, ter ondersteuning van de verzorging. Door het gebruik van deze verbanden en hulpmiddelen wordt het ongemak van de cliënt/patiënt weggenomen en zoveel als mogelijk vermeden in de toekomst.

3. Hygiënisch werken

De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger werkt in een nette praktijk met grondig gereinigde en gedesinfecteerde instrumenten. Wanneer hij ambulant een verzorging uitvoert zal de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger ook aandacht moeten besteden aan de hygiënische omstandigheden. Tijdens de verzorging blijft de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger oog hebben voor de hygiëne zodat kruisbesmetting wordt vermeden.

4. Omgaan met cliënten/patiënten

De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger is vaak alleen met de cliënt/patiënt tijdens de verzorging. Door het opbouwen van een vertrouwensrelatie kan de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger nog beter inspelen op de behoeften van de (ook wat oudere) cliënt/patiënt. Door zich, van bij het eerste contact, ten dienste te stellen van de cliënt/patiënt zorgt de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger ervoor

dat de cliënt/patiënt zich gerespecteerd voelt en een comfortabel gevoel overhoudt aan het bezoek.

5. Administratie voeren

Om goed te functioneren als zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger is het niet alleen belangrijk om a.d.h.v. cliënten/patiëntenfiches de evolutie in de verzorging van een cliënt/patiënt bij te houden, maar zal de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger ook werk moeten maken van een overzichtelijke agenda zodat cliënten/patiënten stipt volgens afspraak worden geholpen.

Ook voor andere bijkomende administratie zoals verzekeringspapieren, formulieren van mutualiteiten, e.d. zal de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger moeten instaan.

6. Veilig en milieubewust werken  

De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger is zowel verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid als voor die van de cliënt/patiënt. Zowel voor, tijdens als na de verzorging is veilig werken een evident onderdeel van zijn handelen. Tijdens het opruimen houdt de zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger rekening met milieuvoorschriften zodat mens en milieu geen onnodige risico's lopen.

7. Zaak commercieel beheren  

De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger zal niet alleen een goede voetverzorging moeten uitvoeren, hij zal ook zijn praktijk op commercieel gebied moeten beheren om te kunnen blijven werken. Naast de wettelijke verplichtingen die een eigen zaak met zich meebrengt, zal hij ook gericht moeten handelen om zijn cliënteel uit te bouwen en te behouden.

 

ONBEZOLDIGDE STAGE & EVENTS (100u)

 

ONDERNEMEN (132u)

Methodologie

PRAKTIJK

De meeste lessen gaan door op de SYNTRA campus. Er is tevens bijkomend externe praktijk voorzien in RVT's en ziekenhuizen. Deze lessen worden klassikaal in overleg met de docent georganiseerd.

STAGE

Tijdens de opleiding moet je 100u onbezoldigde stage doen. Die stage dien je te volbrengen op een stageplaats naar keuze: in een ziekenhuis, in een RVT, bij een gespecialiseerde voetverzorgster. Ook een combinatie van stageplaatsen is toegestaan en zelfs aan te raden. De praktische organisatie van de stage wordt samen met de docent/stagebegeleider in de klas besproken.

EXAMENS

Tijdens het jaar wordt je kennis geëvalueerd met examens. Deze evaluaties (theorie + praktijk) geven je een zicht op je reeds verworven competenties. Hou er rekening mee dat de examens verplicht in het Nederlands worden afgenomen. Op het einde van de 1 jarige opleiding wordt er een groot eindexamen afgenomen door de docent waarbij al je praktijkkennis van gespecialiseerde voetverzorger wordt getoetst in aanwezigheid van een jurylid.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Deze opleiding is een professionele en praktijkgerichte opleiding voor actieve mensen, met feeling voor welzijn, verzorging en voetzorg.  Je luistert naar de problemen van de klant en geeft professioneel advies aangaande huidverzorging, voetzorg, schoeisel en nagelverzorging. Je moet graag met mensen van alle leeftijdscategoriën omgaan, ook de minder mobiele oudere mensen. De gespecialiseerde voetverzorg(st)er staat in voor de eerstelijns voetverzorging en verwijst in geval van een medische problematiek door naar een arts of podoloog. Je moet dus ook een sterke interesse hebben in de menselijke anatomie en biomechanica om goed te begrijpen hoe problemen thv. voet en onderbenen ontstaan en dus ook hoe deze doeltreffend te verhelpen.

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn of 18 worden in de loop van het cursusjaar waarin de opleiding opstart.

Beginners welkom! Geen voorkennis vereist. Enkel een goede dosis interesse, inzet, motivatie en gedrevenheid volstaat om in te schrijven.

Bijkomende info

 • Alle leerinhouden worden praktijkgericht aangeleerd. Hierdoor is het niet mogelijk om vrijstellingen aan te vragen voor bepaalde onderdelen (zoals Anatomie, Fysiologie, Pathologie, Hygiëne) . Ook    komen er geen theoretische examens aan bod, maar moet alle kennis toegepast kunnen worden in de praktijk, zodoende dat uitgevoerde acties correct worden uitgevoerd, als ook beredeneerd en  onderbouwd zijn.
 • Aanvankelijk worden de technieken op de medecursisten ingeoefend, nadien op meegebrachte modellen. Er worden tevens externe praktijkoefensessies klassikaal ingelast in RVT's en ziekenhuizen.
 • Iedere cursist moet, aanvullend op het inschrijvingsgeld van de opleiding, wel instaan voor de aankoop van een pedicureset, witte handdoeken (in diverse formaten), een witte schort en divers klein werkmateriaal. Indien deze materialen niet in je bezit zijn bij de start van de opleiding, wordt de kans geboden dit in groep aan te kopen via SYNTRA.

De aankoopprijs van een basispakket voor wordt geraamd op:  350 euro

Wat is nu het verschil tussen pedicure - medische pedicure - gespecialiseerde voetverzorging en podologie?

Schoonheidsspecialistes en esthetische voetverzorgers verzorgen de voeten uitsluitend met het oog op het welzijn van de klant  – hygiëne – of op de verfraaiing van het uiterlijke, het esthetische.

De gespecialiseerd voetverzorger staat in voor het geven van een basisverzorging en een aanvullende verzorging bij pijn of ongemak bij niet-risicovoeten door gebruik te maken van niet-invasieve technieken en remediërende producten en hulpmiddelen. De term “gespecialiseerd” maakt een duidelijk onderscheid met voetverzorgingen die enkel het esthetische aspect behandelen. De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger kan een bijkomende opleiding volgen waardoor hij zich tevens bekwaamt in het screenen, verzorgen en opvolgen van cliënten/patiënten met diabetes. De gespecialiseerde voetverzorgers genezen en voorkomen aandoeningen van de nagels en de tenen zoals, infecties, mycose (schimmel), voetwonden, ingegroeide nagels, likdoorns, kloven, pijnlijke drukpunten, … (ook bij diabetespatiënten) door toepassing van podologische technieken. Ze werken meer en meer samen met huisartsen, chirurgen, fysiotherapeuten en dermatologen die een absoluut vertrouwen hebben in de kwaliteit van hun verzorging. Bij de ziekenfondsen krijgen de gespecialiseerde voetverzorgers een erkenning voor de terugbetaling van pedicurebehandelingen.

Podologen zijn paramedici die de verzorging van risicovoeten en risicopatiënten voor hun rekening nemen. Zij voeren voetverzorgingen uit waarbij teenafwijkingen, epidermische en dermische letsels van de voet kunnen worden behandeld. Ook het toepassen van biomechanica en zooltherapie ligt in hun bevoegdheid: podologen ontwerpen ook steunzolen.

Ook artsen (huisartsen, dermatologen, chirurgen,…) behandelen patiënten met voetproblemen door middel van medische technieken en producten.

De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger staat in voor de eerstelijns voetverzorging en is een belangrijke schakel in de interdisciplinaire samenwerking met podologen, dermatologen en artsen, maar ook met de orthopedisch schoentechniekers, verpleegkundigen en mensen werkzaam in de thuiszorg.

Getuigschrift

SYNTRA reikt na het slagen voor het eindexamen een getuigschrift of diploma Gespecialiseerd voetverzorger uit, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

TIJDELIJKE OPSCHORTING ERKENNING DOOR PRO VOET NEDERLANDSE BEROEPSVERENIGING

De Stichting Bravo heeft in een brief aan de brancheorganisatie Pro Voet gemeld dat vrijstellingen op basis van het Syntra diploma Gespecialiseerd Voetverzorger met ingang van 1 januari voor het branchediploma medische pedicure van Bravo tot nader order opgeschort worden. Bravo wil een nieuw onderzoek instellen en beide diploma's met elkaar vergelijken.

Het bestuur van ProVoet heeft destijds op basis van de resultaten van het onderzoek door het HBA besloten dat mensen met een SYNTRA diploma Gespecialiseerd voetverzorger lid konden worden van de vereniging. Gezien het besluit van Stichting Bravo wacht het bestuur de resultaten af van de diplomavergelijking en schort daarom lidmaatschap op basis van een SYNTRA diploma Gespecialiseerd voetverzorger met ingang van 1 januari 2019 tot nader order op. Op basis van de resultaten neemt het bestuur van ProVoet hierover te zijner tijd een besluit.


Opleiding van 1 jaar

Prijs € 1295.00 (incl. BTW)

Start: 23-09-2019, Campus Gent

Start: 23-09-2019, Campus Asse