Defensie en SYNTRA Vlaanderen werken samen

Defensie en SYNTRA Vlaanderen werken samen

 

0 reacties geplaatst

Tags:


SYNTRA VLAANDEREN EN MINISTERIE VAN DEFENSIE ONDERTEKENEN PARTNERSCHAP

 

Een ondernemend en succesvol Vlaanderen: daar heeft iedereen baat bij. Zo'n Vlaanderen ontstaat niet vanzelf. Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen helpt Vlaanderen om meer en sterker te ondernemen via opleidingen, vormingen en initiatieven die de ondernemingszin stimuleren. In dit kader ondertekenden het ministerie van Defensie en SYNTRA Vlaanderen, vertegenwoordigd door respectievelijk Generaal-Majoor Jan Hennes en Gedelegeerd Bestuurder Bruno Tindemans, vandaag een bilateraal samenwerkingsakkoord.

Er is nood aan samenwerking tussen een diversiteit aan partners. Bijgevolg leidt dit tot het zoeken en vinden van opportuniteiten om overheidsinstanties samen te brengen en een meerwaarde te creëren. In dat opzicht hebben SYNTRA Vlaanderen en het ministerie van Defensie elkaar gevonden.

Meerwaarde overeenkomst

Dit partnerschap betekent een meerwaarde voor zowel het personeel van Defensie als de cursisten van het SYNTRA-netwerk. Ten eerste vergroten ze op die manier de opleidingsmogelijkheden voor beiden. Ten tweede verwezenlijken ze synergiën tussen de gelijksoortige opleidingen die door beide partners worden ingericht. Ten derde wordt er een wederzijdse erkenning nagestreefd van opleidingen met een gelijksoortig karakter. Tot slot wil men elkaar ook op logistiek vlak versterken.

Daarnaast is het van belang dat militairen van wie de opdracht binnen het leger ten einde komt, een goedgevuld rugzakje aan competenties en kwalificaties bezorgd krijgen. Op die manier zullen zij vlotter integreren op de reguliere arbeidsmarkt. Ondernemerstrajecten en beroepsopleidingen van het SYNTRA-netwerk zullen zeker en vast een toegevoegde waarde bieden in het vervolg van hun professionele loopbaan. Ook voor het SYNTRA-netwerk is dit een positief verhaal. Niet alleen kunnen zij nieuwe ondernemers en zelfstandigen opleiden, zij kunnen ook een structurele samenwerking opzetten met één van de belangrijkste instellingen en grootste werkgevers van het land, wat op haar beurt helpt haar maatschappelijke rol op te nemen.

Innovatie

Het is onder andere de opdracht van SYNTRA Vlaanderen en het SYNTRA-netwerk om meer in te zetten op innovatie. Daarbij wordt gedacht aan het bundelen van de krachten op vlak van inhoud, methodiek, didactiek,… . Bovendien kunnen in dit kader nieuwe opleidingsnoden ontdekt worden. Om extra dynamiek te creëren kunnen er ook lesgevers, instructeurs en kennis uitgewisseld worden.

Operationele werkgroep

De volgende stap in dit samenwerkingsproces is de opstart van een operationele werkgroep met vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie, SYNTRA Vlaanderen en het SYNTRA-netwerk. 

 

 


0 reacties geplaatst

Plaats een nieuwe reactie